Boek 175-jarig bestaan

175 JAAR ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN VORSELAAR

Raf Vanderstraeten en Marij Preneel


‘Vorselaar’ is een begrip in de onderwijswereld. In 1960 bedient de congregatie zowat 150 scholen in het aartsbisdom Mechelen. Bovendien verwerven haar catechetische uitgaven wereldwijd bekendheid en navolging. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar, gekaderd in een ruime historische en pedagogische context. Kaderteksten pikken in op interessante getuigenissen en opmerkelijke fenomenen.

Inhoud

Woord vooraf

Ten geleide

Hoofdstuk I: Stichting en interne ontwikkeling (1820-1870)

 1. Lodewijk Vincent Donche sticht een nieuwe congregatie
 2. Kerkrechtelijke erkenning
 3. Spiritualiteit en Regel
 4. Organisatorische stroomlijning
 5. Armenonderwijs als apostolaat

Hoofdstuk II: De uitbouw van de congregatie (1871-1901)

 1. Snelle expansie
 2. Onderwijs: evoluties en wettelijke beschikkingen
 3. Vorselaar
 4. Facetten van het intern-congregationele leven

Hoofdstuk III: Verdere uitbreiding van het onderwijsbouwwerk (1902-1925)

 1. Verdere expansie
 2. Normaalonderwijs te Vorselaar
 3. Geestelijk en wereldlijk welvaren
 4. Uitbreiding van het volksonderwijs

Hoofdstuk IV: Hoogdagen van de congregatie (1926-1944)

 1. Zusters van Vorselaar: zusters van de kardinaal?
 2. Opgeleid tot religieuze onderwijzeres
 3. De “methode Vorselaar” in de schoolcatechese
 4. Westmalle: “de tweede helft van Vorselaar”
 5. Nieuwe oorlogsberoering

Hoofdstuk V: De congregatie op weg naar een keerpunt (1945-1968)

 1. Ontwikkeling van leerprogramma’s voor het lager onderwijs
 2. Traditie en vernieuwing in het kloosterleven
 3. Verdere uitbreiding van het onderwijsaanbod
 4. Op weg naar het vernieuwingskapittel van 1968

Hoofdstuk VI: Eenheid en verscheidenheid (1969-1995)

 1. Vernieuwingskapittel en nieuwe Leefregel
 2. De vernieuwing in praktijk
 3. Onderwijsapostolaat
 4. 1981-1995: opties voor de toekomst

Epiloog
Bijlagen
Bibliografie
Lijst van grafieken
Index van persoonsnamen
Index van plaatsnamen
Lijst van sponsors
Iconografie
Colofon

Technische gegevens

Omvang: 512 blz
Uitgever: Zusters der Christelijke Scholen Vorselaar i.s.m. KADOC, 1996
Prijs: € 25,00 (exclusief verzendingskosten)

Bestellen

Sally.vandeputte@groepzcs.be