APOSTOLAAT

Onze zending begint dichtbij
te midden van onze medezusters,
maar zij straalt ook uit naar buiten.
Wij vormen een open gemeenschap
die meeleeft met de mensen rondom ons
en aandacht heeft
voor de grote wereldproblemen.
Zending betekent voor ons
solidariteitsbeleving
die uitwaaiert in steeds ruimere kringen
en zich vooral bekommert
om mensen in nood.

Constituties 38

Van 1820 tot 1970 was het onderwijs en de christelijke opvoeding in de scholen praktisch het enige apostolaatsterrein van de congregatie. 

In 1970 werkten nog ongeveer 750 zusters in het onderwijs.

Pas na 1970 wordt het apostolaatsterrein opengetrokken, mede onder invloed van Vaticanum II, naar o.a. zich inzetten voor mensen in nood, speciale groepen van verwaarloosde en gehandicapte jeugd en de missioneringsopdracht.