Krantenartikel maart 2015

Aantal zorgkamers op domein in Kriekenstraat stijgt van 65 naar 115

Huize Nazareth bouwt nieuw woonzorgcentrum

04/03/2015 om 06:55 door cvr – Print – Corrigeer

Het huidige rusthuis maakt plaats voor een nieuwbouw met assistentiewoningen.

FOTO: CVR LIER – 

De vzw Ouderenzorg Zusters der Christelijke Scholen mag in de Kriekenstraat een woonzorgcentrum bouwen. Het schepencollege keurde de bouwaanvraag goed.

In de stedenbouwkundige aanvraag is sprake van drie fasen. Tijdens de eerste fase wordt aan de straatzijde een rusthuis met 114 kamers gebouwd, volledig onderkelderd. ‘Het nieuwe gebouw komt veel dichter tegen de straat. Daardoor kunnen we het huidige rusthuis, Huize Nazareth, laten staan en kan het bewoond blijven. We slopen het pas wanneer het nieuwe rusthuis af is’, zegt directeur Hilde Driessens.

Vervolgens bouwt de vzw Ouderenzorg ZCS parallel aan het rusthuis dertig assistentiewoningen met een ondergrondse parkeergarage voor 28 auto’s. ‘Dit gebouw komt ongeveer op de plaats van het huidige rusthuis. Tussen het nieuwe rusthuis en deze assistentiewoningen komt een verbindingsgang. Tijdens de derde fase tenslotte, verrijst er een blok met nog eens dertig assistentiewoningen met een ondergrondse parkeergarage voor 27 auto’s, dwars op het eerste blok met assistentiewoningen. We rekenen voor elke fase een bouwtijd van twee jaar.’

Ook zorgflats voor koppels

Huize Nazareth in de Kriekenstraat werd in 1975 vergund en telt 65 bedden. ‘Daarvan zijn er twee bestemd voor kortverblijven en 29 als rust- en verzorgingstehuisbedden voor zorgbehoevende ouderen. Met ons nieuwbouwproject stijgt het totale aantal kamers naar 114, het aantal kamers voor kortverblijf naar zeven. Er komen ook zorgflats voor koppels, een dienst die we nu nog niet aanbieden’, verduidelijkt Hilde Driessens.

De vzw Ouderenzorg Zusters der Christelijke Scholen hoopt de bouw van het woonzorgcentrum in de loop van dit jaar te kunnen starten. Lier krijgt er dus op korte termijn heel wat woonzorgkamers bij want naast de Kazernedreef, palend aan de Dungelhoeffsite, wordt ook al een gloednieuw woonzorgcentrum gebouwd. Tegen 2017 moeten daar 128 kamers en 49 assistentiewoningen klaar zijn.