Zending

“iedere zuster zal zich actief betrokken weten bij het missie-apostolaat van de congregatie”