Patroonheiligen

Het allereerste artikel van de Regel uit 1834 vermeldde naast de naam ook de patroonheiligen die de congregatie koos. 

‘Deze saemenleving wenscht den naem te draegen van Congregatie der Christelijke Schoolen onder de bescherming van d’alderheijligste Maegd en Moeder Gods Maria, van de hh Engelen Bewaerders, en van den h Josephus Calasanctius, wiens feestdag gevierd wordt op 27 augusti’. De keuze voor Sint-Jozef Calasanz en O.L.Vrouw van de Christelijke Scholen onderlijnt de specifieke oriëntatie van de congregatie naar het armenonderwijs.

Onderstaande kaartjes werden door Jos Speybrouck voor de congregatie getekend.