PRIVATE STICHTING MICHIEL

De Private Stichting Michiel werd eind 2016 opgericht ter verwezenlijking van de volgende belangeloze doelen:

– het in stand houden van het religieuze leven in de congregatie van Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar of haar rechtsopvolgers naar kerkelijk recht en de organisatie en financiering van de verzorging, huisvesting en het levensonderhoud van de zusters die tot deze congregatie behoren; en

– indien het bovenstaande doel verwezenlijkt is of in combinatie met het bovenstaande doel kan worden bereikt, het ondersteunen van initiatieven, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, die aansluiten bij de apostolische bewogenheid van de stichter;

– daarnaast zal de Stichting zorg dragen voor het materiële en immateriële erfgoed van de congregatie van Zusters der Christelijke Scholen, en meer in het bijzonder het bewaren en beheren van het archief en de kunstvoorwerpen en het cultiveren van de bewogenheid en inspiratie van de congregatie.

Raad van bestuur:
Zuster Maria Hendrickx, voorzitter
Aloïs Van den Bossche, afgevaardigd bestuurder
Zuster Theresia Vorsselmans, schatbewaarder
Zuster Magda Sels, bestuurder
Steven Goetschalckx, bestuurder
Catherine De Bie, bestuurder
Frank Morlion, bestuurder

Directeur:
Bert Coenen