Wapenschild

WAPENSCHILD VAN CONGREGATIE DER CHRISTELIJKE SCHOLEN VORSELAAR

                                                   

 

  1. Linkerbovenhoek:

kenteken van Paters Piaristen (St. Jozef Calasanz)

  

beginletter en eindletter van MARIA

M: beginletter van MATER (moeder)

P (=onze R) eindletter van MATER (moeder)

(=onze TH) beginletter van THEOU (God)

(=onze U) eindletter van THEOU (God)

 

Samengevat: Maria, Moeder van God

De azuren achtergrond verzinnebeeldt in de heraldiek: lieflijkheid, zachtmoedigheid en waakzaamheid.

  1. Rechterbovenhoek:

De roskam, hoofdfiguur uit het wapenschild dat L.V. Donche nodig had toen hij protonotarius apostolicus werd.

De betekenis van de roskam, die L.V. Donche overnam uit het familiewapen, kennen we niet. Donche koos evenwel de spreuk: “A pulvera munda”, d.w.z. van smetten vrij. De gouden achtergrond betekent rijkdom, rechtvaardigheid, edelmoedigheid, goedertierenheid.

  1. Onderaan:

De eikentak met eikels is het zinnebeeld van kracht en vruchtbaarheid in het onderwijs.  Vermiljoen symboliseert moed in de strijd.