Woonzorgcentrum Huize Nazareth

Woonzorgcentrum Huize Nazareth, Lier

Huize Nazareth is ontstaan uit het initiatief van de congregatie Zusters der Christelijke Scholen Vorselaar.

Tijdens het kapittel van 1974 werd de bezorgdheid geuit over het groeiend aantal ouder wordende zusters in een tijd van weinig roepingen. Er werd beslist: “Er zal zorg gedragen worden voor een passende huisvesting, voor geborgenheid en verzorging”.
In de zoektocht naar een geschikte plaats voor de bouw van een rustoord viel de keuze op een stuk grond waar zich reeds een wijkschool van de parochie Heilige Familie bevond.
De eerste steenlegging had plaats op 13 oktober 1977 en op 1 juli 1979 kwamen de eerste zusters in Huize Nazareth wonen. Er was plaats voor 50 zusters.
Het naastgelegen wijkschooltje werd vernieuwd.

Gedurende de eerste jaren verdeelden de zusters alle mogelijke taken onderling, ze werden bijgestaan door een klusjesman, twee poetsvrouwen en een kok. In 1991 kwam er een bejaardenhelpster en een verpleegkundige in dienst. Met de toename van de zorgbehoefte groeide stilaan het aantal personeelsleden in de zorg.

In 1998 werd er een afdeling bijgebouwd voor 10 bewoners. In 2005 kwam de eerste leek in Huize Nazareth wonen.
Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar opvangplaatsen voor ouderen heeft de Raad van Bestuur van de vzw Ouderenzorg ZCS in 2014 besloten om een nieuwbouw te realiseren. Op 1 maart 2016 had de eerste steenlegging plaats van het nieuwe woonzorgcentrum. De deuren openden in februari 2017.

Neem zeker een kijkje op de website van Huize Nazareth: https://www.huize-nazareth.be/