Woonzorgcentrum Mariënhove

Woonzorgcentrum
Mariënhove, Westmalle

Onder het bestuur van eerwaarde moeder Angela werd de bouw van een privé sanatorium in 1900 gerealiseerd. Het diende als antwoord op de concrete noden van de congregatie daar er die periode een Tuberculose epidemie heerste. Lees hier de volledige geschiedenis.

Eind 2012 werd het woonzorgcentrum Mariënhove helemaal vernieuwd. Maar liefst 100 oudere zusters zijn hier woonachtig! Het artikel in GVA van de opening kan u hier lezen.

 

Campus Mariënhove biedt ondersteuning aan 65-plussers op verschillende manieren:
* WoonZorgCentrum Mariënhove biedt woonruimte en (palliatieve) zorg aan 94 bewoners met een zwaardere zorgnood waar maximale kwaliteit, respect en comfort worden nagestreefd. Er is een gesloten afdeling voor mensen met dementie aanwezig.
* DagVerzorgingsCentrum De Oever biedt een veilige en warme plek aan zorgbehoevende ouderen die overdag nood hebben aan opvang. De deuren zijn geopend van maandag tot vrijdag, van 9 uur tot 17 uur (niet op feestdagen). Naast verzorging kan men ook genieten van een lekker middagmaal, gezellig samenzijn, leuke activiteiten in kleine groep of gezamenlijk met het woonzorgcentrum.
* Groep van AssistentieWoningen Kleyn Meir beschikt over 18 aangename en ruime woongelegenheden met aangepaste voorzieningen en dienstverlening. Men woont zelfstandig, maar in geval van nood kan men beroep doen op de verpleegkundige van het wzc.